امیررضا

امیررضا

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

20 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در اصل هدف تبدیل کلمات پسیو به اکتیو هستش..قصد دارم یکی دو سال دیگه برای ایلتس اقدام کنم ولی عجله ای ندارم...اگ برا یادگیری زبان واقعا جدی هستید خوسحال میشم برای شروع یک حرکت