پیام حیاتی

پیام حیاتی

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال شخصی با انگیزه یادگیری جهت مکالمه های رومزه هستم و اگر تمایل داشت آیلتس.

سطح من ایلتس 6