علی اکبر متقی

علی اکبر متقی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر هستم که سطح زبانم رو به سطح advanced برسونم