علی شفیعی

علی شفیعی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

American English File