امین سام

امین سام

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم اینترمدیت است. هدفم ایلتس 7 به بالا، از نظر ساعت نیاز به هماهنگی است. 

باور دارم که همپوشانی یکدیگر خیلی سریع می تونیم پیشرفت کنیم.