شلاله بدیع نیا

شلاله بدیع نیا

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان آموز انگلیسی جهت کسب نمره بالاتر در آزمون دئولینگو نیاز به تمرین روزانه با یک نفر پارتنر دارم.