محمد علی اکبری

محمد علی اکبری

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم b2 دنبال پارتنر همسطح هستم ترجیحا با لهجه بریتانیایی