یاسمین بهروز

یاسمین بهروز

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

ترکی

نقاشی‌.مسافرت.اشنایی با فرهنگ های جدید