حمید حاجی

حمید حاجی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

یادگیری زبان آلمانی به صورت خودخوان