سعید محمدی

سعید محمدی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

53 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط پائین

هدف یادگیری جهت کار و مسافرت