وحید

وحید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبانم تا حدودی خوبه نیاز به یک پارتنر جهت تمرین روزانه مکالمه