مهناز حیدری

مهناز حیدری

تهران - پاکدشت

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تمرین speaking هدفم است و در سطح متوسط