مهدی موسی

مهدی موسی

آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

آمادگی آزمون B2 گوته