آیدا عزیزی

آیدا عزیزی

اردبیل - اردبیل

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بیشتر تاکیدم رو متد نصرت هست