سعید موسوی

سعید موسوی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

صبح زود

سطح معمولی به بالا

کاملا جدی و فضای فرمال