وحید معراجی

وحید معراجی

ترکیه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

هدفم بهتر شدن مکالمه