حمیدرضا بهتاش

حمیدرضا بهتاش

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

هدف ارتقا سطح مکالمه 

سطح ب۱