مهرشاد عرفانی

مهرشاد عرفانی

البرز - فردیس

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دارای مدرک TTC. به دنبال پارتنر برای ارتقای سطح مکالمه.