فاطیما ایرانی

فاطیما ایرانی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تقویت مکالمه و در سطح متوسط هستم