امیرحسین

امیرحسین

مازندران
ساری
سن : 27
آقا
آلمانی
متوسط

خودم بدون رفتن به کلاس به تازگی سطح A1 رو گذروندم و خیلی آروم دارم به مطالعه ام ادامه میدم.