فاطمه خزاعی

فاطمه خزاعی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

14 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف ام اینه که تافل بگیرم...

ترم ام هم : ترم بیسیک ام