نفس هادیان

نفس هادیان

مازندران - قایم شهر

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط

ساعت 7 صبح تا 12 و 1 ظهر تا 9 شب

هدف از پیدا کردن پارتنر زبان تقویت مکامه