علی فکاری

علی فکاری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

گرفتن ایلس و مهاجرت

5 ساعت در روز مطالعه میکنم

سطح B2