مرتضي محسني

مرتضي محسني

بوشهر
دیر
سن : 51
آقا
انگلیسی
متوسط

جهت تقویت مکالمه زبان انگلیسی دنبال یه پارتنر هستم سطح زبانم مبتدی هست شب ها وقت آزاد جهت زبان دارم