مهدی درفشی

مهدی درفشی

زنجان - زنجان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم ایلتس 7 هستش. سطح الانم 6 هستش