مهدی م

مهدی م

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دارای مدرک pte 67 معادل ایلتس 7 بیشتر با هدف تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ عضو شدم