حانیه

حانیه

ترکیه

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

ترکی

دانشجو-نقاشی - موسیقی