میلاد افشاری

میلاد افشاری

اصفهان
اصفهان
سن : 28
آقا
انگلیسی
متوسط

سلام ۲۸ ساله هستم و لیسانس و عاشق زبان و دارای وقت آزاد بسیار زیاد