س موسوی

س موسوی

فارس
شیراز
سن : 34
آقا
انگلیسی
متوسط

سلام
برای تقویت اسپیکینگ ایلتس به پارتنری با نمره بالای ۷ ایلتس نیاز دارم . مثل شاگرد و استاد
مبلغ هر جلسه هم بصورت توافقی