مهدی

مهدی

خراسان رضوی - گناباد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجو ارشد هستم.زبان انگلیسی رو خیلی دوست دارم ،دنبال یه پارتنر با حوصله میگردم