فرشاد بهاری

فرشاد بهاری

بوشهر
جم
سن : 57
آقا
انگلیسی
متوسط

سلام، من فقط به علت نیاز و علاقه به این زبان میخواهم این زبان را یاد بگیرم. جهت مکالمه