محمد

محمد

بوشهر - بوشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

فعالیت و تمرین بیشتر برای بهتر شدن زبان .. سطح متوسط هستم