فرزاد ترابی

فرزاد ترابی

همدان - همدان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

بعداظهرها بهتره مممونم