مسعود حجازی

مسعود حجازی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای مهاجرت