شهاب

شهاب

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال یک شخص مصمم هستم که هر روز یه تایم مشخصی مکالمه کنیم