جواد محمدی

جواد محمدی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یادگیری انگلیسی از طریق مکالمه