امیر سلیمی

امیر سلیمی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای کارم نیاز به یادگیری بیشتر زبان دارم