علی حسینی

علی حسینی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

یادگیری زبان و مکالمه روان در زمان کم