مسعود قاسمی

مسعود قاسمی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

خیلی وقت هست کار نکردم زبان میخوام با کسی گفتگو کنم.