ایمان باقری

ایمان باقری

خراسان رضوی
مشهد
سن : 29
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح intermediate به بالا
هدفمند و با انگیزه
مکالمه نسبتا خوب