اشکان کوکائیان

اشکان کوکائیان

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

درود 

من در یادگیری زبان کاملا جددی هستم و بسیار انگیزه دارم و به مطمئن هستم کسی که پارتنر من هست بسیار پیشرفت می کند ....