بقایی

بقایی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سختکوش، با تلاش‌، همراه