جلیل مقدم

جلیل مقدم

خوزستان - شادگان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

عربی

من آموزگار دوره  ابتدایی هستم. زبان مادریم عربیه. و تا حدودی به قواعد اشنایی دارم. ولی مکالمه عربیم خوبه