میلاد افشاری

میلاد افشاری

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام ۲۸ ساله هستم و لیسانس و عاشق زبان و دارای وقت آزاد بسیار زیاد