بهاره امیدی

بهاره امیدی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم  موفقیت درازمون تافل .