س موسوی

س موسوی

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام

برای تقویت اسپیکینگ ایلتس به پارتنری با نمره بالای ۷ ایلتس نیاز دارم . مثل شاگرد و استاد

مبلغ هر جلسه هم بصورت توافقی