سینا حمیدی

سینا حمیدی

قم - قم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

عربی

مسلط به زبان محاوره ای لبنانی

میخوام کتابی هم یاد بگیرم