سارا رضایی

سارا رضایی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

18 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

گرفتن ائلس بالای ۷.۵  و SAT / در مدت زمان حدودی یکسال