reza

reza

تهران
تهران
سن : 30
آقا
انگلیسی
متوسط

بیشتر برای اسپیکینگ و مکالمه آزاد - در طول روز میتونم تمرین کنم - برای ایلتس آماده میشم و کار در خارج