هنر دوست

هنر دوست

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

متعد به زبان