اشکان بقایی

اشکان بقایی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

اول سطح ب 1 ، رفیق باشیم جدی بخونیم. برای کار میرم آلمان.